Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Středisko výchovné péče Kroměříž

Středisko výchovné péče v Kroměříži
Husovo náměstí 229

základní informace
o zpracování osobních údajů

 

https://dubrno.cz/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/

 

Psychoterapeutická pomoc
dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Více o psychoterapeutické pomoci...

Z historie SVP v Kroměříži

 

Slavnostní otevření SVP 1997 Slavnostní otevření SVP 1997 - sál Slavnostní otevření SVP Kroměříž Slavnostní otevření SVP v Kroměříži 1997

 

Slavnostní otevření SVP v Kroměříži v roce 1997.

 

Více fotografií z otevření SVP

• Středisko výchovné péče •