Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Psychoterapeutická pomoc

Poskytujeme psychoterapeutickou pomoc dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Tuto péči zajišťuje tým odborníků z oboru psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce.

K základním metodám práce patří: individuální psychoterapie, rodinná terapie, skupinová psychoterapie.

Středisko nabízí i možnost koordinace dobrovolných terapeutických pobytů ve střediscích výchovné péče pro děti a mládež s pobytovým oddělením (ve Zlíně, Valašském Meziříčí, Brně apod.).

• Středisko výchovné péče •