Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Preventivní program Pět P

Individuální preventivní program Pět P

(Prevence, Podpora, Péče, Přátelství, Pomoc)

Logo PětP

Tento program je ve světě již více než 90 let realizován pod názvem Big Brothers. Jeho podstatou je, že vždy jeden ze speciálně vyškolených dobrovolníků z řad studentů se individuálně věnuje jednomu dítěti, které má problémy s navazováním přátelských vztahů se svými vrstevníky. Pravidelný kontakt mezi studentem dobrovolníkem a dítětem je zajištěn nejméně na dobu jednoho roku.

Logo Hestia

Program je realizován ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem HESTIA v Praze. Na realizaci se podílí SVP s o. s. SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži.

V programu spolupracujeme s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální, se studenty oboru sociální pedagog. Vybraní studenti procházejí specializovaným výcvikem a po celou dobu vztahu dítě - dobrovolník je zajištěna pravidelná supervize odborníky.

Více o programu Pět P ...

© Ing. Petr Kunčar 2015 - 2019 | info@kuncarpetr.cz | all rights reserved