Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Středisko výchovné péče Kroměříž

Středisko výchovné péče v Kroměříži
Husovo náměstí 229

Pověřenec pro ochranu
osobních udajů

 

Dr. Ing. Luboš Sychra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12, Praha 1
Telefon: +420 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz
http://www.msmt.cz/ministerstvo/lubos-sychra

 

Psychoterapeutická pomoc
dětem, mládeži i rodičům

  • S problémy ve vzájemných vztazích
  • V případech poruch chování
  • Při výskytu šikanování mezi dětmi
  • Při výskytu asociálních projevů u dětí a mládeže u dětí a mládeže
  • Při výskytu psychických obtíží a osobnostních problémů u dětí

Více o psychoterapeutické pomoci...

Preventivní programy

Preventivní programy pro školy

Středisko nabízí školám programy prevence sociálně patologických jevů:

Preventivní program proti šikanování.

Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu šikany ve školní třídě.

Bezpečné užívání internetu.

V případě zájmu školy o kterýkoliv z uvedených programů můžete kontaktovat Středisko výchovné péče k upřesnění termínu jeho konání. Všechny programy jsou realizovány bezplatně.

 

Více o programech prevence...

Preventivní program Pět P

Individuální preventivní program Pět P

Prevence, Podpora, Péče, Přátelství, Pomoc

Logo PetP

Tento program je ve světě již více než 90. let realizován pod názvem Big Brothers Big Sisters. Jeho podstatou je, že vždy jeden ze speciálně vyškolených dobrovolníků z řad studentů se individuálně věnuje jednomu dítěti, které má problémy s navazováním přátelských vztahů se svými vrstevníky.

 

Více o programu Pět P ...

Videotrénink interakcí

Jedná se o využití videokamery za účelem posílení pozitivních prvků v komunikaci rodič - dítě nebo učitel - žák.

 

Více informací o videotréninku...

Diagnosticko-intervenční program

Mapování vztahů ve třídě se zaměřením na pomoc při výskytu sociálně patologických jevů ve školním kolektivu.

 

Více o diagnosticko intervenčním programu...

Z historie SVP v Kroměříži

 

Slavnostní otevření SVP 1997 Slavnostní otevření SVP 1997 - sál Slavnostní otevření SVP Kroměříž Slavnostní otevření SVP v Kroměříži 1997

 

Slavnostní otevření SVP v Kroměříži v roce 1997.

 

Více fotografií z otevření SVP

© Ing. Petr Kunčar 2015 - 2019 | info@kuncarpetr.cz | all rights reserved