Kroměříž

Husovo náměstí 229, 767 01 Kroměříž

Středisko výchovné péče

mobil: 732 572 287, email: svp.km@volny.cz

Dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení níže jsou ve formátu PDF. Dokumenty lze číst a tisknout pomocí programu Adobe Reader.

Program si můžete stáhnout zdarma ze stránek výrobce programu zde: Logo Adobe

Letáky

Leták SVP Stáhnout
Leták - preventivní a intervenční programy Stáhnout

Důležité zákony

Zákon č. 109 Sb. - o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Stáhnout
Novela zákona 109 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 109 Sb. Stáhnout

Metodické pokyny, směrnice

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Stáhnout
Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení Stáhnout
Náležitosti k integraci zdravotně postiženého dítěte ve škole, školském zařízení (pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení všech zřizovatelů) Stáhnout
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování Stáhnout
Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany leden 2009 Stáhnout
Vnitřní řád Střediska výchovné péče v Kroměříži
 a Bystřici pod Hostýnem
Stáhnout

Důležitá metodická doporučení MPSV k sociálně právní ochraně dětí

Metodické doporučení MPSV Č. 1/2009 k postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při poskytování sociálně-právní ochrany nezletilým cizincům bez doprovodu Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 2/2009 k vyhodnocování situace dětí v obtížné sociální situaci Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 4/2009 k přechodu dítěte do náhradní rodiny Stáhnout
Metodické doporučení MPSV Č. 5/2009 k návazné péči o náhradní rodinu po přijetí dítěte Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 6/2009 k pěstounské péči na přechodnou dobu Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou Stáhnout
Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Stáhnout
Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče Stáhnout

Ostatní doporučení

Doporučení lékaře k integraci (vyjádření) Stáhnout

• Středisko výchovné péče •